พันธกิจ วิสัยทัศน์ ตราสมาคม

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป

logo
  • ตราแปดเหลี่ยม
  • ตรงกลางเป็นวงกลมซ้อนในรูปแปดเหลี่ยม ภายใต้ชฎาและรัศมี 17 เส้น
  • ภายในวงกลมเป็นอักษรย่อ ส.ปส.กช.
  • ภายนอกวงกลม ภายในแปดเหลี่ยม เป็นชื่อสมาคม

“สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน”