ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เรื่อง ประเภทการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนโรงเรียนเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2560


เอกสารดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/0ByQBMDW7D9mBOWdCdW5uWE1vek0/view?usp=sharing